ATES – grundvandskøling

Gennem de seneste år har vi udført mange ATES/grundvandskøleboringer og bestykninger af disse. Vores erfaring spænder derfor ikke kun over udførelse af produktionsboringer (pumpeboringer), men også modparten, nemlig de injektionsboringer, som skal modtage det opvarmede eller afkølede grundvand.

Udover borearbejdet har vi stået for udførelsen af komplette grundvandskøleanlæg fra A til Z, herunder alle installationer, idriftsættelse og dokumentation.

Hovedparten af de anlæg vi er involveret i udføres i samarbejde med ATES.dk.

Energiboring 1