Vandværk & Forsyning

Høj forsyningssikkerhed giver glade kunder. Og godt drikkevand starter med en god boring. Awell er Danmarks nye brøndborerfirma, etableret i 2016 af civilingeniør og brøndborer Jesper Furdal.

På trods af virksomhedens unge alder har Awell stor erfaring inden for hele spektret af brøndboreropgaver. Jesper Furdal og hans medarbejdere har gennem mange år arbejdet med borearbejde, bestykning af drikkevandsboringer, renovering og vedligehold af gamle boringer samt sløjfning af boringer og brønde.

Har du brug for ny inspiration og sparring vedrørende netop jeres indvindingsboringer så kommer vi gerne forbi. Ring til os eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Læs mere om awell
Vandværker & Forsyninger 1