Vedligeholdelse

Intet holder for evigt – heller ikke drikkevandsboringer og deres pumpeinstallationer. Som med alle andre maskininstallationer er tilsyn og service/vedligehold en forudsætning for en problemfri drift.

Nogle boringer kræver mere service og vedligehold end andre, hvilket ikke er mærkeligt da alle boringer er forskellige både hvad angår deres konstruktion, geologien og ikke mindst måden de driftes på.

Et af de problemer vi oftest møder er kraftige okker- og/eller manganudfældninger i boringen eller på dykpumpen og i stigrørene. Det resulterer i en nedsat ydelse på boringen og et forhøjet energiforbrug. Samtidig kan det medføre, at dykpumpen enten bliver slidt alt for hurtigt eller at den simpelthen havarerer. Og den slags sker altid når man har mindst brug for det.

Derfor er det en rigtig god idé, hvis man som vandværk eller forsyning lærer sine boringer at kende, eller endnu bedre, at man fører en grundig journal/logning af boringens aktuelle tilstand og dens historik. I al sin enkelthed handler det om at kende boringens, og dykpumpens performance aktuelt og i fortiden. Gør man det, kan man tegne en kurve, som vil afsløre om det går den gale vej, og dermed kan man samtidig regne sig frem til, hvornår det økonomisk giver mening af foretage rettidigt vedligehold.

Awell kan tilbyde at hjælpe med at overvåge boringernes tilstand, hvis man ikke selv ønsker at varetage opgaven.

Skulle en pumpe stå af eller køre dårligt så står vi altid klar til at hjælpe med at skaffe en ny pumpe eller renovere den gamle, og derefter hurtigst muligt få boringen op i drift igen.

Ligeledes kan vi naturligvis assistere med alt indenfor praktisk vedligehold af boringer og deres installationer, herunder videoinspektion/videologging af boringer, tæthedsprøvning, niveauspecifik prøvetagning, pumpeforsøg, airlift/mammut pumpning, børstning/mekanisk rensning og oparbejdning/regenerering med f.eks. teknisk saltsyre.

Har du brug for ny inspiration og sparring vedrørende vedligehold af jeres drikkevandsboringer så kommer vi gerne forbi. Ring til os eller udfyld formularen herunder, så ringer vi til dig.

Ring til os eller udfyld formularen, så kontakter vi til dig.

Vedligeholdelse 1