Optimering af boring

Mange boringer kører uproblematisk år efter år.

Ikke desto mindre er det et faktum, at alle boringer over tid taber en del af deres kapacitet, altså deres evne til at aflevere samme mængde vand ved en uændret sænkning af driftsvandspejlet.

Derfor falder ydeevnen

I danske boringer er der typisk tale om udfældninger af jern (okker) og mangan, som gradvist lukker boringens filterslidser og gruskastning. I åbne kalkboringer er der formationens naturlige sprækker, som stille og roligt lukkes til. I mere sjældne tilfælde kan man også opleve en kraftig bakteriel vækst, som på samme måde kan spærre for indstrømningen.

Uanset årsag så resulterer tilstopningen i et stadigt faldende driftsvandspejl ved fastholdt ydelse.

Konsekvenserne ved en forringelse af boringens kapacitet kan bl.a. være;

  • Forringet vandkvalitet (større risiko for at trække uønsket grundvand til boringen).
  • Forøget energiforbrug til indvindingen.
  • Hurtig nedslidning eller havari af dykpumpen.

Derfor giver det mening at optimere/regenerere sine boringer på det rette tidspunkt. Ikke for tidligt da det ikke giver ”value for money”, og ikke for sent, da en del af tilstopning kan vise sig at være irreversibel, dvs. uanset hvad vi gør, så kan vi ikke bringe boringen tilbage til udgangspunktet.

Sådan stiger ydeevnen

Én af de mest effektive metoder til optimering af boringer, som lider under okker-problemer, er regenerering med teknisk saltsyre (i daglig tale kaldet syring). Er der tale om mangan-problemer eller bakteriel vækst kan der med fordel anvendes andre metoder.

Hvis man skal opnå et effektivt og vedvarende godt resultat af en syring så kræver det lige dele know-how og samvittighed. En syring tager den tid, en syring skal tage.

For det første handler det om at bruge den korrekte mængde syre, og så selvfølgelig at få syren ud hvor den rent faktisk skal virke. Ellers er pengene spildt. Herefter skal vi vente på at syren arbejder for os.

Når syren har gjort sit arbejde skal boringen renses. Igen kræver det erfaring og ikke mindst det rette udstyr. Det nytter ikke noget at stille op med underdimensioneret grej, som ikke har kapacitet til at løfte opgaven. Der skal energi til, hvis man vil rense en boring effektivt. Og igen tager det den tid det tager. Renblæsning/rensning af en boring kan ikke forceres. Det handler om at gentage sig selv igen og igen indtil man tydeligt kan se at der ikke opnås en forbedring.

Gode resultater

Hos Awell har vi omfattende erfaring med optimering/syring af boringer uanset om der er tale om åbne boringer i kalk og grundfjeld, eller filtersatte boringer i sand/grus. Og vi råder over udstyr, som kan håndtere selv de største og dybeste boringer. Og så ved vi hvordan man skal håndtere sikkerheden og arbejdsmiljøet omkring syrearbejdet så det hele kan foregå uden fare for medarbejderne og omgivelserne.

Tilbud

Har du behov for en vurdering af dine boringens tilstand eller tilbud på optimering af boringer så ring eller udfylde formularen.

Optimering af boring 1