Pumpeforsøg

Pumpeforsøg med 1 m3/time eller 100 m3/time?

Uanset størrelsen på dit næste pumpeforsøg så kan Awell varetage den praktiske udførelse og dataopsamling fra A-Z. De mest almindelig typer pumpetests/prøvepumpninger vi udfører er:

  • Pumpetests under borearbejdet
  • Renpumpning/udvikling af nye boringer
  • Fleretrins-pumpeforsøg
  • Længerevarende pumpeforsøg
  • Pumpeforsøg med reinjektion/reinfiltration

Fuld kontrol

Vi råder over eget udstyr til alt fra simple små forsøg til længerevarende store pumpeforsøg med moniteringsboringer, frekvensstyring, automatisk vandspejlslogning, dataopsamling og trådløs adgang til alle relevante parametre under hele forsøget.

Databehandling

Tolkning af pumpeforsøg er til gengæld ikke vores opgave. Det er en opgave for rådgiveren, som har erfaring med vurdering af de konkrete magasinforhold og dermed valg af den korrekte tolkningsmetode.

Kontakt Awell
Pumpeforsøg 1