Tæthedsprøvning

Høj forsyningssikkerhed giver glade kunder. Og godt drikkevand starter med en god boring. Awell er Danmarks ny brøndborerfirma, etableret i 201 af direktør Jesper Furdal. På trods af virksomhedens unge alder har Awell stor erfaring inden for deres felt. Jesper Furdal og hans medarbejdere har mange års erfaring inden for borearbejde, sløjfning af boringer og bestykning af råvandsstationer.

Har du brug for ny inspiration og sparring til at udvikle jeres boringer og åvandsstationer kommer vi gerne forbi. Ring til os eller Udfyld formularen her under så ringer vi til dig

Læs mere om awell
Tæthedsprøvning 1

Kontakt os

Video og billeder

(Filmen om Jesper Furdal Founder, film fra en boreopgave, film om bestykning af en råvandsstation) gerne en kundecase

Modtag vores nyhedsbrev til vandværker og forsyningsselskaber 4-6 gange om året som bla. vil indeholdenyttige informationer
om god drift af en råvandsstation, myndighedsregler/nye krav, vedligeholdelsestips, sæson husk sommer/vinter

NYHEDSBREV

Tilmeld dig her