Råvandsstation

En god råvandsstation er placeret over terræn i et vandalsikret isoleret hus. Det er med til at sikre gode
arbejdsforhold når den skal serviceres og det er med til at højne hygiejnen.

Awell medarbejdere har mange års erfaring med at opsætte, bestykke og servicere råvandsstationer.

Se vores forskellige standardmodeller herunder.

Råvandsstation 1

Billeder af standard modeller