Ny boring

Hos Awell er vi specialister i udførelse af drikkevandsboringer for vandværker og forsyningsselskaber.

Vi har kun erfarne folk bag håndtagene, og vi anvender boremetoder og grej, som er designet til netop indvindingsboringer.

Nye drikkevandsboringer udføres oftest som lufthæveboring (reverse circulation) med boremudder. Hvis de geologiske forhold taler for det, kan vi også tilbyde at udføre boringer med traditionel tørboring med anvendelse af midlertidig foring (casing).

Åben eller filtersat boring

Boredimensionen spænder fra 16” (ø406 mm) til 24” (ø610 mm), hvilket betyder at boringerne kan udbygges med permanent foring i selv meget store dimensioner. Vi udfører både åbne og filtersatte boringer, og vi kan derfor tilbyde præcis den boringskonstruktion, som er mest fordelagtig under de givne geologiske forhold.

På baggrund af jeres ønsker og behov til en ny boring, studerer vi de tilgængelige historiske data fra boringer i området, kombinerer det med vores erfaring og vælger på baggrund af det den teknisk og økonomisk mest fordelagtige fremgangsmåde for opgaven.

Fordelene

  • Lufthæveboring er særligt velegnet til store boredimensioner og store dybder. Samtidig er metoden velegnet i de områder, hvor der findes artesiske trykforhold (dvs. et grundvandstryk over terrænniveau).
  • Tørboring med midlertidig casing/foringsrør er særligt velegnet, hvis der ønskes en mere præcis geologisk bedømmelse af geologien og/eller hvis man ønsker at udnytte grundvandsforekomster i sand-/gruslag som er aflejret direkte på kalken. Derudover er metoden mere sikker, hvis der under arbejdet er risiko for gennemboring af forurening i jord og grundvand.

Tilbud

Vi udarbejder altid et grundigt tilbud, hvor vi detaljeret beskriver hvordan boreopgaven løses, og ligeledes hvis der er særlige forhold, som kunden skal være opmærksom på.

Har du brug for en ny boring? Skriv til os.
Ny boring 1