9389 8960
info@awell.dk

Boring

Hos Awell er vi specialister i udførelse af drikkevandsboringer for vandværker og forsyningsselskaber.

Ny boring

Vi har kun erfarne folk bag håndtagene, og vi anvender boremetoder og grej, som er designet til netop indvindingsboringer.

Nye drikkevandsboringer udføres oftest som lufthæveboring (reverse circulation) med boremudder. Hvis de geologiske forhold taler for det, kan vi også tilbyde at udføre boringer med traditionel tørboring med anvendelse af midlertidig foring (casing).

Åben eller filtersat boring

Boredimensionen spænder fra 16” (ø406 mm) til 24” (ø610 mm), hvilket betyder at boringerne kan udbygges med permanent foring i selv meget store dimensioner. Vi udfører både åbne og filtersatte boringer, og vi kan derfor tilbyde præcis den boringskonstruktion, som er mest fordelagtig under de givne geologiske forhold.
På baggrund af jeres ønsker og behov til en ny boring, studerer vi de tilgængelige historiske data fra boringer i området. Vi kombinerer det med vores erfaring og vælger på baggrund af det den teknisk og økonomisk mest fordelagtige fremgangsmåde for opgaven.

Fordelene ved lufthæveboring og tørboring

Lufthæveboring er særligt velegnet til store boredimensioner og store dybder. Samtidig er metoden velegnet i de områder, hvor der findes artesiske trykforhold (dvs. et grundvandstryk over terrænniveau).

Tørboring med midlertidig casing/foringsrør er særligt velegnet, hvis der ønskes en mere præcis geologisk bedømmelse af geologien. Og/eller hvis man ønsker at udnytte grundvandsforekomster i sand-/gruslag som er aflejret direkte på kalken. Derudover er metoden mere sikker, hvis der under arbejdet er risiko for gennemboring af forurening i jord og grundvand.

Tilbud

Vi udarbejder altid et grundigt tilbud, hvor vi detaljeret beskriver hvordan boreopgaven løses. Og ligeledes hvis der er særlige forhold, som kunden skal være opmærksom på.
Opdag vores ekspertise inden for brøndboring! Lær mere om os eller kontakt os for en samtale om din vandløsning.

Vandværker & forsyninger

Solid forsyningssikkerhed skaber tilfredse kunder, og en velfungerende drikkevandsforsyning begynder med en veludført boring.

Awell, grundlagt i 2016 af civilingeniør og erfaren brøndborer, Jesper Furdal, er dedikeret til en bred vifte af opgaver inden for brøndborerfeltet. Jesper Furdal og hans kompetente team har mange års erfaring med borearbejde, udstyr til drikkevandsboringer, renovering og vedligeholdelse af ældre boringer samt nedlukning af boringer og brønde.
services af brøndboringforsyningssikkerhedBrøndboring pumpeforsøgforsyningssikkerhed og servicesService boringbrøndboring
Awell ApS
Ellevej 7
3670 Veksø
Telefon: 93898960

E-mail: Info@awell.dk
Følg med på vores LinkedIn
Copyright © 2016 - 2023 | Awell ApS - Brøndboring.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram