Awell brøndboring

Jesper Furdal og hans medarbejdere har mange års erfaring inden for blandt andet borearbejde til offentlige og private vandforsyninger, rådgivning, energiboringer, sløjfning af boringer, bestykning af råvandsstationer og alt andet inden for klassisk brøndboring.

COVID-19

Ovenstående opgaver er noget som altid udføres af faste makkerpar af 2 personer med brøndboreruddannelse og hygiejneuddannelse.

De kører som faste makkerpar og arbejder kun i det fri. Ved ovenstående arbejde adskilles boringerne, men i kraft af vores daglige gang på vandværker er vi rutinerede i, at håndtere alt hvad vi laver ud fra et hygiejnemæssigt synspunkt, dvs. desinfektion af værktøj, materialer osv.

Vi arbejder fortsat

Sagt med andre ord, så arbejder vi som vi plejer dog med ekstra fokus på hygiejne for mandskab og materiel.

Så skal du have boret en vandforsyningsboring, sløjfet en boring eller serviceret en råvandsstation så kontakt os

9389 8960|jjf@awell.dk