Overboring

Overboring er blevet et udtryk, som mange benytter sig af når snakken falder på gamle boringer, som på den ene eller anden måde er problematiske.

Vand uden pesticider

Kort sagt handler overboring om, at få fjernet boringer som enten er utætte på ydersiden (skorstenseffekt) eller som har gennemtæringer i boringens forerør og dermed udgør en stor risiko for direkte lækage/indsivning af uønsket vand og eventuelt forurening som sprøjtegifte til grundvandsmagasinet.

Ny boring i samme position

Formålet med overboring er derfor altid at fjerne de gamle forerør/filterør for derefter at etablere en ny boring i samme position. Med overboring kan man også sløjfe boringen så man ikke efterlader problematiske rør i jorden.

Tilstanden efter 50 år?

Overboring kan udføres på flere måder, men uanset metode så indebærer det altid en risiko for at missionen ikke lykkes som planlagt – eller i hvert fald ikke uden et voldsomt ekstra tids- og materialeforbrug, som ingen kan kalkulere på forhånd. Grunden er indlysende. Selvom vi kan finde gamle borejournaler og oplysninger om geologien så er boringens fysiske tilstand i bund og grund ukendt. Og selv hvis vi støtter os op af videoinspektioner m.v. så er det stadig umuligt at forudsige, hvilken tilstand et stålrør er i efter 50, 60 eller 70 år i jorden – og hvor hårdt de sidder fast i jorden.

Fribores eller direkte løft

Så inden man starter op må man beslutte sig for om rørstammen skal fribores før der løftes i den, eller om vi tror på at boreriggen har kræfter nok (og rørene er stærke nok) til at rørstammen kan trækkes ud af jorden uden problemer.

Tilbud

Hos Awell er vi erfarne i overboring af både stålrørsboringer og boringer med PVC-foring og filter, og vi deltager gerne i dialogen om valg af den bedste fremgangsmåde i netop dit projekt.

Tilbud på en overboring
Overboring 1