Sløjfning af boring

Pas på grundvandet. Kortere kan det ikke siges.

Vi følger loven

Boringer og brønde der ikke længere er i brug skal sløjfes – og det skal gøres korrekt og omhyggeligt hver eneste gang. Og det skal dokumenteres i tilstrækkelig grad til at vores efterkommere ikke er i tvivl om hvad der er foregået.

Og så skal det udføres af folk, som har gennemgået og bestået brøndboreruddannelsen. Og med de korrekte materialer og metoder.

Korrekt sløjfning

Det er let nok at fylde et hul, men at gøre det korrekt, og med omtanke for konstruktionen, den omkringliggende geologi og trykforholdene i magasinet, kræver at man har forstand på hele pakken.

Sløjfninger kan enten udføres på helt traditionel vis med anvendelse af kvældende bentonit som forseglingsmateriale, men det kan også med fordel udføres med en flydende forsegling baseret på cement og bentonit. Endelig kan man foretage perforering af boringens forerør for at sikre at forseglingen når på ydersiden, og vil man være helt sikker så er der den mulighed, at man fjerner boringen helt ved at overbore den.

Problematiske boringer

I særlige tilfælde, hvor boringer med overløb (artesisk tryk) er blevet utætte (bagvand) kan vi også assistere. I de tilfælde skal situationen og fremgangsmåden vurderes meget nøje før arbejdet startes da man ellers kan ende op i større problemer end før man indledte arbejde. Awell har også erfaring med effektiv lukning af problematiske boringer.

Garanti for det bedste

Når du hyrer Awell til at varetage sløjfning af boringer eller brønde er du, uanset valg af fremgangsmåde, garanteret den bedst mulige løsning og dokumentation hver eneste gang. Længere er den ikke!

Så har du en boring der skal sløjfes så sig til. Vi starter med at se på forholdene og aftaler derfra hvordan opgaven skal håndteres.

Brug vores kontaktformular eller ring til os.

Ring til os 93898960
Sløjfning af boring 1