Private

Der er fortsat rigtig mange ejendomme i Danmark, som forsynes med drikkevand fra egen boring eller brønd. Mange af dem er i god stand og leverer vand, som er fuldt på højde med vandet fra vandværket. Men der er også rigtig mange boringer og brønde, som lider under manglende vedligehold, eller hvor borings-/brøndkonstruktionen er udført på en sådan måde, at det ikke lever op til nutidens krav mht. hygiejne og sikkerhed for vandkvaliteten.

Brønde, dvs. gravede huller med en muret brøndvæg, er som udgangspunkt en rigtig dårlig løsning set med nutidens briller. Dels er de følsomme i forhold til at kunne løbe tør, men endnu værre er det, at de modtager vand fra de øvre jordlag, og i nogle tilfælde fra overfladevand, og derfor er de ekstremt følsomme hvad angår bakteriel forurening.

Boringer er derimod i bedre løsning, men igen kommer det an på konstruktionen. På mange ejendomme oplever man en gravet/muret brønd og så en boring nede i bunden. I de tilfælde kan det nogle gange lade sig gøre at renovere konstruktionen og forbedre den markant – men det kommer helt an på en konkret vurdering.

Hvis renovering ikke er en mulighed, må man overveje at få boret en ny boring.

Hos Awell er vi uddannede og certificerede i brøndboringsarbejde, og vi laver ikke andet hver eneste dag. Så hvad enten det drejer sig om renovering af eksisterende anlæg, udskiftning af pumpe eller udførelse af en ny privat drikkevandsboring, så er du velkommen til at kontakte os.

Ring til os eller udfyld formularen, så kontakter vi til dig.

Har du spørgsmål? Ring til os
Private 1