Renovering af boring

Ældre velfungerende boringer kan i mange tilfælde fores/relines, og dermed levetidsforlænges, til en pris, som er betydelig lavere end prisen på udførelse af en ny boring med tilhørende flytning af installationer, råvandsledning osv.

To betingelser for re-lining

Hos Awell er vi meget erfarne i foring/relining af alle størrelse boringer og til alle dybder. I princippet er der kun to betingelser som skal være opfyldt for at en boring kan fores;

  • Der skal være plads til en ny foring, som er stor nok til at huse den dykpumpe og de stigrør som ønskes installeret efterfølgende. Alternativt må man overveje at gå ned i pumpestørrelse.
  • Mellemrummet mellem boringens eksisterende forerør og det nye forerør skal være stort nok til at der kan foretages en tilstrækkelig bagstøbning mellem de to rør.

Godkendte materialer

I de fleste tilfælde udføres foringer med godkendte PVC-rør og bagstøbning med en tyndtflydende cement-bentonit grout. Alternativt kan vi tilbyde en specialudviklet foringsløsning, som åbner op for foring af gamle stålrør ned til 6”, hvor der stadig vil være plads til en dykpumpeløsning med op til ca. 15 m3/h.

I arbejdet med installation og bagstøbning af nye forerør er det ekstremt vigtigt, at man som brøndborer har fuldstændig styr på den midlertidig afspærring af boringens produktive zone – ellers er der betydelig risiko for at man forringer boringens ydeevne.

Det bedste resultat

Awell råder derfor over et bredt sortiment af udstyr til midlertidig afspærring af boringer i alle dimensioner og dybder, og vi har helt styr på procedurerne omkring foring og udstøbning af boringer så du er garanteret det bedst mulige resultat.

Tilbud

Vi stiller altid gerne op til en snak om mulighederne for levetidsforlængelse af dine boringer. Giv os et ring eller udfyld formularen.

Ring til os 93898960
Renovering af boring 1